Psikiyatrik Tanılar

Bipolar Bozukluk
Bipolar Bozuklukta  daha ağırlıkta depresyonla seyir ederken bazen de normalden çok daha fazla hareketlilik, enerjik hissetme, yeni konulara ilgi artışı ,çok konuşma, çok alış veriş yapma gibi bir çok alanda normalden çok daha fazla yükselme halinin olduğu bir durumdur. Bazen Depresyon ve bazen de artmış hareketliliğin olduğu bir durumdur.

Depresyon
Kişinin neredeyse her gün çökkün duygu durumda olması. Mutsuzluk, keyifsizlik, enerji kaybı, isteksizlik hemen hemen bütün etkinliklere karşı bir ilgisizlik olur. Değersizlik  yetersizlik düşünceleri çoğu zaman eşlik eder, ölüm  ile ilgili tasarıların olabildiği görülmektedir. Mevcut belirtilerin kişide olması durumunda depresyon açısından değerlendirilmesi önerilir.

Yaygın Anksiyete
Günlük yaşamın bir çok olayında kişi yoğun kaygı, korku, tedirginlik bunaltı hisseder. Sinirlilik, gerginlik, endişe duyguları olur. Kötü bir şey olacak kaygısı hakimdir.

Obsesif Kompülsif Bozukluk
Kişinin zihninde istem dışı , tekrarlayıcı, ısrarcı düşünce, imaj ve görüntüler (obsesyonlar ) ile bu durumdan  dolayı oluşan kaygının giderilmesi için yapılan zihinsel ve ya davranışsal eylemlerden (kompülsiyon)  oluşan klinik bir durumdur.

Panik Bozukluk
Yineleyici ani ortaya çıkan panik ataklarla seyreden bir bozukluktur. Ani ortaya çıkan yoğun endişe kaygı ile birlikte bazı fiziksel belirtiler eşlik eder; çarpıntı terleme, nefes alamadığını düşünme, göğüs sıkışmanın olduğunu düşünme, uyuşmalarda eşlik edebilir

Agorafobi
kapalı bir alanda kalacağı düşüncesi ile ilgili hissedilen kaygı durumudur. AVM açık alanlar çarşı gibi yerlerde olabileceği gibi  otomobil tren uçak tünel gibi yerlerde de bu tablo yaşanabilir.

Bedensel Belirti Bozukluğu
Kişinin belirgin ve kalıcı bedensel belirtileri yanlış yorumlamasına bağlı orantısız ve aşırı düşünceler, duygular içinde olmasıdır.

Günlük yaşamını sekteye uğratacak şekilde bedensel belirtilerle uğraşır. Sağlıkla ve belirtilerle ilgili sürekli yüksek düzeyde kaygı yaşar.

Yeme Bozuklukları
Yeme davranışının çeşitli biçimlerde bozulması, kilo kontrolüne yönelik davranışlar ve görüntü  ya da ağırlıkla ilgili aşırı değerlendirilmiş düşünceler ile seyreden bir hastalıktır.

Online Terapi ve Danışmanlık

Online Terapi ve Danışmanlık Hizmetleri ile Korona Virüs Tedbirleri Boyunca Yanınızdayız.

Evde Psikiyatrik Muayene

Muayene Ortamına Getirilemeyen Hastaların Evde / İşyerinde Değerlendirilmesi yapılır.

Psikolojik Danışmanlık

Günlük hayatta yaşadığınız problemlerden daha ciddi ruh sağlığı problemlerine kadar sizlere hizmet vermekteyiz.