Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

ÇOCUK-ERGEN DANIŞMANLIĞI NEDİR?
Çocukluk dönemi, etkileri yetişkinlik yaşantısında da süren oldukça önemli bir dönemdir. Araştırmalar, çocukluk döneminde öğrenilen bilgi ve deneyimlerin yetişkinlikte, bireyin kişilik özelliklerini, davranışlarını, öz güvenini, öz saygısını büyük ölçüde belirlediğini göstermektedir.  Çocukluk ve ergenlik danışmanlığı, zihinsel veya davranışsal problemler yaşayan çocuk ve ergenlerle birebir yürütülen danışmanlık hizmeti olarak tanımlanabilir. Çocuğun ya da ergenin yaşadığı problemler ebeveynlere bir yardım çağrısı olarak düşünülmelidir. Çocuğun/ergenin bir sıkıntısı olduğu ve bunu kendi başına çözemediği ebeveynlerin desteğine ihtiyaç duyduğu yardım çağrılarıdır.

Bu danışmanlık hizmetinde çocuk ya da ergenle problemlere yönelik birebir çalışılır ve bireylerin gelişimsel becerilerinin arttırabilmesi, sosyal ve duygusal açıdan güçlenebilmesi, yaşına ve gelişimine uygun olarak yaşayabilmesi, ailesi ve arkadaşlarıyla yaşayabileceği sıkıntıların üstesinden gelebilmesi, sağlıklı ve besleyici ilişkiler kurabilmesi amaçlanmaktadır. Çocukluk çağının kişinin tüm yaşantısında etkili olduğu iyi bilinmektedir. Çocuk büyütülürken yapılan doğru bilinen yanlışlar, çocuğun bireysel gelişiminde oldukça hasar bırakabilmektedir. Çocuk veya ergen zihninin yetişkin zihni gibi çalışmadığının bilincinde olunmalı ve farklı bakış açılarından değerlendirilmelidir. Çocuğun ya da ergenin gösterdiği herhangi bir davranış bozukluğu arkasında başka bir sorunu barındırabilmektedir. Yaşanan problemlere karşı psikolog desteği ile sorunların anlaşılması ve zamanında çözüm bulunması çocuk veya ergenin gelişimi için hayati öneme sahiptir. Unutulmamalıdır ki mutlu çocuk mutlu aile, mutlu aile mutlu çocuk demektir.

ÇOCUK VE ERGEN DANIŞMANLIĞINDAN KİMLER FAYDANABİLİR?
Çocuklarda ve ergenlerde yaşanan problemlerin bazıları aşağıda yer almaktadır;

 • Travma
 • Madde bağımlılığı
 • Okulda yaşanan problemler
 • Risk içeren davranışlar
 • Tikler
 • İnatçılık
 • Ders başarısızlığı
 • Davranış bozukluğu
 • Uyum sorunları
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
 • Özgüven eksiklikleri
 • Kardeş kıskançlığı
 • Konuşma bozuklukları
 • Gecikmiş konuşma
 • Öğrenme performansını arttırma
 • Akran ilişki becerilerini geliştirme
 • Okul desteği
 • Motivasyon yükseltme
 • Tırnak yme, parmak emme gibi bozukluklar
 • Alt ıslatma