Psikiyatrist & Psikoterapist

Uzm. Dr. Reşit EKİNCİ

2005 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum
2 yıl Şırnak’ta  Sağlık Ocağı ve Hastanelerin Acil Bölümlerinde çalıştım.
2013 yılında Ankara Onkoloji Hastanesi Psikiyatri bölümünden ” Ötimik Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalarda  Nörobilişsel İşlevler ve Tedaviye Uyum İlişkisi ” çalışmamla uzmanlık eğitimimi tamamladım.
2011 yılında TPD bünyesinde EMDR eğitimi aldım.
2013-2015 yılları arasında Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’nde çalıştım. Bu dönemde Alkol kullanım bozukluğuna bağlı yasal sorunlar yaşayan  bireylerle,  bireysel ve grup terapileri uyguladım.
2012-2015 yılları arasında Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneğinden Psikoterapi eğitimi ve süpervizyonlar aldım.
2013-2015 yılları arasında CETAD’ın cinsel terapi modüllerini tamamladım ve süpervizyonlarını aldım.
Bu dönemde Cinsel Travma alanında süpervizyon eşliğinde bireysel terapiler uyguladım.
Aynı dönemde Cinsiyet Hoşnutsuzluğu yaşayan gruplarla aktif çalışma imkanı buldum.
2015 yılında Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldum.
2015-2019 yılları arasında Finans ve Davranışsal Finans konularında eğitimler aldım.
2015-2017 yılları arasında Bursa’da , 2 yıl Bursa Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi kapalı servisinde  ağırlıklı olarak  “Tedaviye Dirençli Şizofreni ” hastalarının tedavisini yürüttüm.
2017-2019 yılları arasında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde çalıştım.
2019 yılından beri Psikiyatrist  ve Psikoterapist olarak  çalışmalarıma Ankara’da devam ediyorum.
Bilişsel Davranışçı Terapi, Diyalektik Davranışçı Terapi, Cinsel Terapi, EMDR, Travma ve Yas Terapileri konularında teorik eğitim ve süperviyon eğitimlerini tamamladım.  Bu alanlarda sorun yaşayan çok sayıda hastaya yardımcı olma imkanım oldu.
Obsesif Kompülsif Bozukluk, Sosyal Anksiyete Bozukluğu, Sigara Bağımlılığı ve Alkol Bağımlılığı başta olmak üzere bir çok bozuklukta Grup Psikoterapileri uyguluyorum.
Bipolar Bozukluğu, Şizofreni, Demans ve  Psiko-Onkoloji alanlarında,  hasta ve hasta yakınlarıyla psikoeğitim gibi  bütüncül yaklaşımlar içeren uzunlamasına takip ve tedavi çalışmlarına devam ediyorum.

Eğitim Aldığım ve Süpervizyolarını Alıp Uyguladığım Psikoterapiler

 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapi
 • Cinsel Terapi
 • Cinsel Travma Terapisi
 • Travma Terapisi
 • Diyalektik Davranışçı Terapi
 • EMDR

Üye Olduğum Dernek ve Kuruluşlar

 • TTB (Türk Tabipler Birliği)
 • TPD ( Türkiye Psikiyatri Derneği)
 • BDPD (Bilişsel ve Davranışçı  Psikoterapiler Derneği)
 • CETAD (Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırmalar Derneği)

Sizlere aşağıdaki başlıklar ve çok daha fazlası hakkında yardımcı olabilirim.

 • Bilişsel Davranışçı Terapi

  Bilişsel davranışçı terapi bir psikoterapi türüdür. İnsan davranışı ve duygulanımını inceleyen psikolojik modellerden yararlanılarak geliştirilmiştir.

 • Aile ve Çift Terapisi

  Çift ve Aile Terapisi (ÇAT), psikolojik sorunların ilişkiler içinde oluştuğu ve problemli etkileşim kalıplarından kaynaklandığı teorisine dayanan bir ruh

 • EMDR Terapisi

  EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan milyonlarca kişinin

 • Cinsel Terapi

  Cinsel terapi, cinsel sorunlar konusunda eğitim almış deneyimli psikiyatristler ve psikologlar tarafından cinsel sorunları olan birey ya da çiftlere

 • Psiko-Onkoloji

  Psiko-onkoloji; ilk olarak kanser hastalığının ortaya çıkmasında psikolojik ve davranışsal faktörlerin rolünü araştırır.

 • Diyalektik Davranışçı Terapi

  Diyalektik davranış terapisi (DBT), sınırda kişilik bozukluğundan (BPD) muzdarip insanlara yardım etmek için tasarlanmış kanıta dayalı psikoterapidir.

 • Kayıp – Yas Terapisi

  Bireylerin yakınlarından birinin kaybetme sürecinde ve yas tutma dönemindeki yaşadığı psikolojik sorunlarında uzman psikologların terapi desteği ile

 • Cinsel Travma Terapisi

  Cinsel travma terapisi. Yakın zamanda ya da geçmiş zamanda cinsel şiddete maruz kalmış olmanın bir çok etkileri olabilir.

 • Grup Terapisi

  Grup psikoterapisi, bu eğitimi almış grup psikoterapistleri tarafından yönetilen, 3- 20 kişiden oluşan, uygun şekilde seçilmiş hasta ve/veya danışanlara

Online Terapi

Online Terapi ve Danışmanlık Hizmetleri ile Korona Virüs Tedbirleri Boyunca Yanınızdayız.

Evde Psikiyatrik Muayene

Muayene Ortamına Getirilemeyen Hastaların Evde / İşyerinde Değerlendirilmesi yapılır.

Psikolojik Danışmanlık

Günlük hayatta yaşadığınız problemlerden daha ciddi ruh sağlığı problemlerine kadar sizlere hizmet vermekteyiz.

Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık, danışan ile danışman arasında birebir şekilde gerçekleştirilen, psikolojik değerlendirme ve psikoterapötik müdahalelerin kullanımı gibi süreçleri içeren, yapılandırılmış, amaca yönelik, danışan ve psikoterapist arasındaki…

Cinsel Terapi

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde her üç kişiden birisi yaşamının bir döneminde bir cinsel işlev bozukluğu olduğunu ortaya koymaktadır. Cinselliğin tabu olarak görülmesi, yasaklanması ve ayıplanması, küçük yaşlardan itibaren verilmesi gereken…

Çift ve Aile Danışmanlığı

Uzman Dr. Reşit Ekinci – Psikiyatrist & Psikoterapist; bireysel olarak ilişki sorunları ile çalışılabileceği gibi, çiftlere ve ailelere yönelik bireysel terapiden daha çok ilişkiye odaklı terapi ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Kurumlar İçin Çalışan Destek Programı

Çalışan Destek Programı; kurum çalışanlarının yaşam kalitesini ve iyilik hallerini artırarak performans, verimlilik ve çalışan bağlılığı konusunda gelişim sunmak ve işveren markasını güçlendirmek amacıyla özel olarak tasarlandı.

Ergen Danışmanlığı

Çocukluk ve ergenlik dönem inde yaşanan sosyal problemler, öğrenme güçlükleri, aile içi çatışmalar ailelerin çocuk & ergen psikolojisi alanında uzman bir psikoterapiste başvurmalarının başlıca nedenleri arasındadır. Çocuk & Ergen psikoterapisinde ilk değerlendirme aşamasında nasıl bir…

Online Terapi

Online terapi, yoğun çalışma hayatında psikolojik yardım almak için zaman ayıramadığınızda, yaşadığınız yerde psikolog bulamadığınız, içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ofise gelmeyi tercih etmediğiniz ya da bazı zorunlu hallerden ötürü gelemediğiniz zamanlarda…