Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık, danışan ile danışman arasında birebir şekilde gerçekleştirilen, psikolojik değerlendirme ve psikoterapötik müdahalelerin kullanımı gibi süreçleri içeren, yapılandırılmış, amaca yönelik, danışan ve psikoterapist arasındaki güven ilişkisine dayanan çalışmalardır.

Danışmanlık sürecinde amaçlanan şey en temelde bireyin psikolojik iyilik halinin arttırılmasıdır. Danışmanlık süreci bireylere aynı zamanda problem çözme becerisi, ilişki ve iletişim becerileri, sosyal beceriler, duygu düzenleme becerileri gibi çok çeşitli konularda ilerleme olanağı sağlar.

Psikoterapi tek bir yöntem değildir, çok sayıda farklı psikoterapi kuramı ve uygulamaları vardır. Ancak bu yöntemler arasında bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış olan Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme) Terapisi gibi yöntemler çok daha hızlı ve başarılı sonuçlanmaktadır.

Bireysel Danışmanlık Alanları

Depresyon, Hamilelikte Depresyon, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), Panik Bozukluk, Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Madde Bağımlılığı, Özgül Fobi, Sosyal Kaygı (Anksiyete) Bozukluğu, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Kaygıdan Kaygı Bozukluğuna, Antisosyal Kişilik Bozukluğu, Hipokondriyazis, Şizoid Kişilik Bozukluğu, Yeme Bozuklukları, Öfke Kontrolü, Kayıp Ve Yas Süreci, Paranoid Kişilik Bozukluğu, Bipolar (İki Uçlu) Bozukluk, Ağrı Bozukluğu (Psikojenik Ağrı), Beden Dismorfik Bozukluğu, Histriyonik Kişilik Bozukluğu, Çekingen Kişilik Bozukluğu, Konversiyon Bozukluğu, Dissosiyatif Bozukluklar, Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Bağımlı Kişilik Bozukluğu, Borderline (Sınırda) Kişilik Bozukluğu, Narsisistik Kişilik Bozukluğu