Kişisel Gelişim

İnsanlar kendini gerçekleştirme potansiyeli ile doğar. Ancak bazıları çok başarılı ve iyiyken bazıları sadece hayatını idame ettirir. İnsan fiziksel olduğu kadar nitelik olarak da gelişebilir. Kişinin herhangi bir alanda sahip olduğu potansiyeli biraz daha öteye taşıması işine kişisel gelişim diyebiliriz. Kişisel gelişimin en temel noktası, kişinin kendini tanımasıdır. Kişinin kendini tanıması, hangi alanlarda ne durumda bulunduğunu belirlemesi ve eksik olduğunu düşündüğü alanlarda kendini geliştirmeye karar vermesi, kişisel gelişim sürecinin başladığı andır.

Kişisel gelişim ile;

  • Bireyler kendilerini tanırlar,
  • Potansiyellerini fark ederler,
  • Duygularını kontrol edebilirler,
  • Kendilerine zarar verecek ve fayda sağlayacak durumların tespitini daha kolay yaparlar.
  • Gelişimleri için strateji belirlemeleri daha kolay olur