Wisc-r & Porteus Zeka Testleri

Zeka testleri günümüzde üstün zekalı çocukların veya zeka seviyesi yaşıtlarının altında olan çocukların özel bir eğitim ve öğretim sürecine dahil edilmesi amacıyla yapılmaktadır. Çocuk büyüdükçe zaman içerisinde ailesi tarafından fark edilmeye başlanan farklı yönleri ortaya çıkar. Bu durumda aile çocuklarının yaşıtlarından farklı olduğunu düşünerek endişe duyabilir. Ancak yapılacak bir kaç test ile çocuğun zeka seviyesi kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Zeka testi yapıldıktan sonra çocuğun nasıl eğitilmesi gerektiği, anne ve babanın neler yapması gerektiği gibi konular psikologlar tarafından açıklanmaktadır.

Zeka seviyesi normal çocuklardan farklı olan çocuklarda yaşam standartları, eğitim ve öğretim süreci, aile ilişkileri tekrar düzenlenerek çocuğa uygun hale getirilerek bir eylem planı oluşturulmalıdır. Üstün zekalı çocuklarda bu durumları iyi ve doğru eğitim ile desteklendiğinde yeteneklerini daha da açığa çıkartabilmektedir. Zeka seviyesi yaşıtlarından daha geride olan çocuklarda ise uygun eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim sürecinden geçmesi ve ailenin desteği ile bu durumlarının olumsuz yönlerini yaşamamış olurlar.

Bu yazımızda iki zeka testini açıklayacağız. Bunlardan ilki WISC-R zeka testidir. Bu test iki ana kategori ve bu kategorinin altında da altışar adet test bulundurur. Bu iki ana kategori sözel ve performans olarak ayrılmıştır. Sözel kategorisinde genel bilgi, aritmetik, benzerlik, sözcük dağarcığı, yargılama ve sayı dizisi gibi çocuğun kelime ve ifade gücünü yansıtan testler yer almaktadır. Performans bölümünde ise resim tamamlama, resim düzenleme, küplerle desen oluşturma, şifre ve labirent testleri yer almaktadır. Performans testi ile zihin ve motor hareketlerin koordinasyonu ölçülmektedir.

Zeka testlerinden bir diğeri ise PORTEUS zeka testidir. Porteus zeka testi labirentlerden oluşan bir dizi testtir. Labirentler yaşlara bölünerek çocuğa sırasıyla en küçük yaştan başlayarak bu test uygulanır ve çözdükçe bir diğer yaşa geçilir. Labirentten kalemle çizerek çıkış yolunu bulması istenir. Porteus zeka testi dil ve kültür farkları gözetilmeksizin uygulanabildiğinden uluslararası düzeyde sıklıkla kullanılan testlerden biridir. Porteus testi son derece güvenilir ve objektifliği defalarca yapılan incelemeler ile kanıtlanmış evrensel bir zeka testidir.